Úlohy #36: Naše energetické centrá – čakry

0
(0)

Najviac známa téma z new-age ezoteriky sú čakry. Tých systémov, ktoré ich popisujú, je hneď niekoľko – a podľa toho sa aj mení počet čakier. Tu sa nebudeme venovať hĺbkovému zmúdrievaniu 😉 vo veci čakier – na to postačia aj články na Eprakone alebo hocikde inde. My sa pozrieme na to, ako čakry cítiť, ako vyrovnávať tok energie medzi nimi a ako sa vnútorne vyvažovať.

Načo potrebujeme robiť s čakrami?

Nuž, na to, aby sme vedeli rozhýbať prietok energie naším telom. Ak ste ako bežní ľudia, tak tiež na sebe nosíte zopár „tŕňov„. A ak ste ako väčšina bežných ľudí, tak ste si medzičasom okolo týchto tŕňov vybudovali ochranné štruktúry – exoskelet. Už som to možno spomínala, ale ja som si svoj exoskelet uvedomila až pri prvej návšteve neurologičky. Vzala gumené kladivečko a poklepkala mi po pravom kolene. Nič. Klepla po ľavom kolene. Nič. Cítila som, že klepká, ale telo nereagovalo. Poklepkala po pravom lakti – a nič… Potom prešla na ľavý lakeť – a telo sa trochu myklo. Neurologička si vydýchla: „Už som myslela, že ste mŕtva!“ 😛

(A to som sa celé roky hrdila tým, že aj ak mi nečakane vystrelíte za chrbtom, ani sa nemyknem. 😉 )

Okej, dosť bolo humoru. Proste máme obvykle okolo seba nejaký exoskelet. V mieste, kde je tŕň v našom tele ukotvený, vzniká zúženie prietoku energie. No a tok energie je vždy len taký silný ako jeho najužšie miesto. Ak teda máme mocné tŕne a preteká nami len slabý potôčik, skúste sa napájať na Univerzum! Skúste komunikovať s podvedomím, keď každý takýto pokus vo vás vyvolá len nervózny sťah!

A preto potrebujeme čakry a niečo s nimi robiť. Postupným venovaním pozornosti jednotlivým čakrám budeme totiž otriasať tým ochranným brnením, ktoré sme si v niektorých z nich možno vytvorili – a budeme ho uvoľňovať.

Aby sme toho boli schopní, potrebujeme aký-taký orientačný systém a nástroj.

Orientačný systém

Pre naše potreby budeme používať systém ôsmich čakier. Budeme ich vnímať ako energetické body s istou frekvenciou/vibráciou/pocitom, uložené približne v strede tela medzi prednou stranou a zadnou stranou (teda nie na chrbtici, ako sa to obvykle učieva).

So zemou a energiou Zeme nás spájajú chodidlové čakry, tzv. Bublajúce žriedla. Ak sú tieto uzavreté, máme zlý kontakt s realitou a malú stabilitu (=nič neustojíme). Na ich aktiváciu je vhodné chodiť naboso po tráve, piesku, vo vode, po hline… a všímať si pocity, aké jednotlivé podklady u nás vyvolávajú. Nie že by to bolo dôležité – ale presunieme tým pozornosť do chodidlových čakier, tým ich energetizujeme a aktivujeme.

Chodidlové čakry sa nachádzajú približne v strede chodidiel.

A teraz ten klasický sedemčakrový systém, ktorý asi poznáte všetci. Medzi nohami, niekde medzi ritným otvorom a penisom/klitorisom sa nachádza koreňová čakra. Nachádza sa v tele, nie na jeho okraji. Niektorí ju umiestňujú ku koncu kostrče a hovoria, že tam je uložených pôvodných 8 buniek, z ktorých sa vyvinul celý človek. Ja s ňou pracujem podľa taoistického systému a vidím v nej miesto, kde sa spája naša aktívna a pasívna energia (jin a jang). Táto čakra zodpovedá za naše umiestnenie v hmotnej realite a vnemy, ktoré z nej dostávate, hovoria, ako sa cítite v svete a živote ako jeho súčasť.

Nad ňou vnútri tela trochu pod pupkom je pupočná čakra. Je to centrum uvoľnenia tvorivej energie – a keďže sme v nej uvoľnení, tak aj centrum sexuality. Zodpovedá za našu hravosť, za naše vnútorné dieťa, za našu ochotu podstupovať riziká, pretože nás nedesia. Ak ju máme dobre energetizovanú, vieme, že nech sa stane čokoľvek, nejako to uhráme. 🙂

Nad ňou bližšie k žalúdku je čakra brušná alebo solárny plexus. Táto čakra je náš „egotik“ – hovorí o tom, kto sme v porovnaní s ostatnými a svetom, v ktorom sa pohybujeme. Ak máme komplexy, máme tu bloky. (Fyzicky môžu byť tie bloky niekde celkom inde na tele, ale spomeňte si, keď idete nepripravení na skúšku, ako vás bolí brucho a sťahuje vám žalúdok… Váš solárny plexus hovorí, že by ste z toho mohli vyjsť s poškvrneným sebaobrazom. Lebo o tom je táto čakra – o sebaobraze. O tom, na čo si trúfneme, pretože sa vidíme istým spôsobom.

Vyššie pod hrudnou kosťou je srdcová čakra. Cez túto čakru sa spájame s prostredím; kým v solárnom plexe sa vyčleňujeme z prostredia a hovoríme, kto v ňom sme/nie sme, v srdci sa s ním spájame a cítime sa v prostredí integrovaní. Ak sa tak necítite, budete tu mať nejaký blok. Srdcová čakra sa klasicky spája s preciťovaním a pocitmi a u niektorých ľudí nahrádza rozum. 😉

Pri báze hrdla, pri štítnej žľaze, sa nachádza hrdelná čakra. Zodpovedá za našu komunikáciu – za schopnosť pomenovať jasne a bez ostychu svoje potreby. Ak je dobre energetizovaná, nepotrebujeme sa skrývať za diplomatické kľučkovanie okolo tém. Vieme povedať, ale rovnako dobre vieme aj načúvať iným, pretože spájanie sa cez reč je pre nás výdatný nástroj.

Hrdelná čakra zodpovedá za väčšinu našich samonastolených obmedzení. Reprezentuje aj náš vnútorný monológ a všetky tie nežičlivé šplechy, ktorými sa priebežne častujeme. Sami seba. 😕

Nad hrdelnou čakrou je čelová čakra (takže umiestnenie je už jasné 😉 ), inak aj Tretie oko. Nenachádza sa na čele, kde ju ľudia s obľubou cítievajú, ale skutočné energetické centrum je vnútri hlavy v priestore medzi očami a ušami. (Spomínate si na naše „tiché miesto“ za očami? 🙂 Tak tam.)

Ak ju máme zaprasenú, máme problémy nielen s jasným, logickým myslením, ale aj s odosobnením sa. Táto čakra zodpovedá za našu schopnosť vidieť veci bez závojov našich túžob, predpokladov a prianí. Zodpovedá za to, že sme schopní vnímať súvislosti a vidíme, ako sú veci/ľudia/udalosti navzájom poprepájané. Táto čakra predstavuje naše osobné zmúdrenie.

Nad ňou navrch hlavy (teda vlastne uprostred nášho mozgu) sa nachádza korunná čakra, ktorá nás spája s tým „zvyškom z nás“, so svetom energie. Cez ňu sme napojení na Univerzum. Predstavuje náš komunikačný kanál (čo je spletenec energií, ktoré nás tvoria, a cez ktoré sa dokážeme napojiť na tie zvyšné energie, pretože sa niekde inde – nie v nás – dotýkajú). Súčasne predstavuje našu ochotu upustiť od strachu (koreňová čakra) a chamtivosti (sakrálna čakra), egotickej definície „ja“ (solárny plexus), emotívnej definície „ja“ (srdcová čakra), sociálno-statusovej definície „ja“ (hrdelná čakra) i od našej osobnej vízie pre svet i seba (Tretie oko) – a začleniť sa do celku, ktorého súčasťou po celý čas nevedomky sme. 🙂 Ľudia, ktorí tento krok nechcú z nejakého dôvodu urobiť, zaviaznu väčšinou v nejakom hodnotovom systéme, ktorý už niekto definoval a s ktorým sa stotožnia (napr. veda, ale aj náboženstvo alebo new-age ezoterika).

Nástroj

A teraz prečo sme ten popis potrebovali, aj keď som ho držala na minimálnej úrovni: chcem vám dať nástroj, ktorý obrovsky pomohol nielen mne, ale aj ostatní naň reagovali priaznivo. Je to nahrávka, ktorá vibračne nakmitáva naše čakry.

Ako s ňou pracovať? Poviem vám svoj spôsob: Ľahnem si, slúchadlá na uši, a pustím si ju. Začína úvodom, počas ktorého sa sústreďujem na pocity v svojich Bublajúcich žriedlach. Potom prejde na koreňovú čakru a potom nahor a nahor na ďalšiu. Každý hudobný celok ná 3-5 minút, počas ktorých sa sústreďujem na fyzické vnemy v danej čakre – najčastejšie brnenie, vibráciu, ale aj príliv energie. Takto to počúvam až do korunnej čakry, ale keďže by bolo nebezpečné prestať korunnou čakrou (všetka energia, ktorá sa zdvihla od chodidiel až k hlave by tam mohla vytvoriť prebytok a viesť k migrénam), nahrávka obsahuje ešte aj zrýchlenú „cestu späť“ cez jednotlivé čakry až do chodidiel.

Takže urobte si túto meditku a vnímajte svoje pocity. Možno sa dostavia obrazy. Príliš sa do nich neponárajte. Sústreďujte sa na pocity.

Ak nijaké pocity nevnímate, nestresujte sa – ono sa tá čakra aktivizuje/vyváži najneskôr pri návrate späť do chodidiel. Proste sa len potrebujete naučiť lepšie počúvať signály svojho tela. 🙂

Ale pozor: nahrávka má 48 minút alebo tak nejak, teda nie je zrovna „rýchle cvičenie“.

Takže tu je nahrávka (pre zvedavých je to Chakra Meditation od Merlin´s Magic):

Ak chcete, podeľte sa o svoje pocity z práce s ňou. A nezabudnite, že skutočná zručnosť (aj v cítení energie vlastných čakier) sa nadobúda opakovaným používaním. 🙂

Aký užitočný bol tento článok?

Kliknite na patričnú hviezdičku!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *