bezvýznamnosť

Potreba dôležitosti

Keď sa človek nachádza v stave nedostatku a snaží sa za každú cenu zvýšiť svoj pocit, že zaváži, dosiahne tým len pravý opak. Čím viac sa bude snažiť byť niekto, tým menej významný bude.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)