de-stres

Vnútorný vzostupový tón

Toto je audio Inner Ascension Tune (sú v ňom anglické reči hrozným hlasiskom, pri ktorom sa mi otvára nožík vo vrecku, ale samotná hudba je úžasne účinná). Autor Kelvin Turner hovorí, že napomáha vzostupu a pomáha nám povzniesť sa nad minulosť a vyhojiť ju.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)