predpoklady

Veci, ktoré nastávajú

Najväčším problémom je mentálny odpor voči veciam, ktoré nastávajú, a za ním skrytý predpoklad, že by nastať nemali.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)