Ako sa konečne pohnúť vpred? (projekt sebarozvoja)

Keď si nevieme nájsť spôsob, ako zrealizovať to, čo si pre seba predstavujeme, začneme byť presvedčení, že predstava mať úžasný, výnimočný život platí pre iných – ale nie pre nás… Prichodí nám to, ako keby oni boli predurčení žiť svoj sen, ale my nie.

Jednotlivé lekcie:

 1. Štartujeme
 2. Obklopujeme sa úspechom
 3. Robíme rozhodnutia
 4. Pomáhame iným rásť
 5. Veríme si
 6. Meníme svoj nevhodný vnútorný monológ
 7. Vytvárame si vynikajúci prístup
 8. Nachádzame svoj fokus
 9. Stanovujeme si ciele
 10. Preberáme kontrolu nad vlastným časom a životom
 11. Rozkývali sme sa ku konaniu
 12. Nikdy to nevzdávame
 13. To, čo robíme, robíme s nadšením

Pravda je však taká, že sme pravdepodobne mali všetky tie príležitosti, čo aj oni, a narodili sme sa s potenciálom zrealizovať svoje sny a predstavy. Tak ako je možné, že oni uspeli a my nie?

Odpoveď nie je „mali šťastie“. Správna odpoveď je, že využili iné nástroje ako my.

Existuje 12 účinných nástrojov, ktoré nám pomáhajú dosahovať naše ciele;  väčšina ľudí sa však naučí využívať len jeden-dva z nich. Tento projekt je venovaný všetkým dvanástim:

 1. obklopiť sa úspechom
 2. robiť rozhodnutia
 3. pomáhať iným rásť
 4. veriť si
 5. meniť svoj nevhodný vnútorný monológ
 6. vybudovať si vynikajúci prístup
 7. nájsť svoj fokus
 8. stanovovať si ciele
 9. prebrať kontrolu nad vlastným časom a životom
 10. rozkývať sa ku konaniu
 11. nikdy to nevzdávať
 12. robiť to, čo robíte s nadšením.

Každý nástroj v rámci tohto projektu je popísaný, obsahuje cvičenia a návody, ako ho využiť. Robte cvičenia priebežne – je to ako budovanie si „zhmotňovacieho“ svalu.

SEM PRIDE FORMULAR