hodnotenie

Koho hodnotíte?

Tí najšťastnejší ľudia, ktorých poznám, hodnotia a zlepšujú seba. Tí nešťastní ľudia obvykle hodnotia a posudzujú iných.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)