prežitie

#5 Dobi si baterky

„Dobíjať si baterky“ priebežne je nesmierne dôležité. Potrebujete si vytvoriť časopriestor pre seba a to, čo sa deje. Čas na dobíjanie bateriek nie je luxus, ale povinný cvik.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)