pripútanosť

Netreba sa upínať

„Aby si to všetko dostal, musíš byť najprv ochotný pustiť to všetko k vode.“ — Deepak Chopra Úryvok z Peggy MaCollovej:

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)