sebaakceptácia

Ste svoj najlepší kamarát?

Hovorí sa, že to, aký vzťah máme sami k sebe, sa odráža do vzťahov, ktoré máme so zvyškom sveta. Ste sami pre seba dobrým priateľom? Správate sa k sebe ohľaduplne? Napĺňate si svoje vlastné potreby?

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)