tu-a-teraz

Úlohy #22: Kotva TERAZ

Najbližší týždeň si cez deň nastavte budík na každú plnú hodinu (s výnimkou spánku) a keď zazvoní, pýtajte sa „Kde práve teraz som?“ Nevenujte sa svojim emóciám ani mentálnym konštrukciám o budúcnosti. Držte sa faktov.

#22 Učíme sa existovať v tu-a-teraz

Ozývajú za s času na čas staré návyky a snažia sa vás vtiahnuť späť do negativity, strachu, pochybností a obáv zo zlyhania? Je vhodná doba premeniť tieto mentálne návyky pomocou kotvy TERAZ.

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)